Menjawab FFI mengenai ketidak akuratan iptek dengan Q

sumber : kalam blitzkreig collecto

http://answering-ff.org/forum/viewtopic.php?t=350

Berapa hari untuk menciptakan langit dan bumi?

mari kita baca secara lengkap ayat tersebut:

Q.S. Al A'raaf

Code:

[54] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan () matahari, bulan dan bintang-bintang () tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.


mari kita jelaskan ayat diatas dengan penjelasan berikut:

berapa lama waktu yang dibutuhkan ALLAH untuk menciptakan langit dan bumi?

Code:

[54] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa.dan apa yang dilakukan ALLAH setelah menciptakan langit dan bumi?

Code:

Q.S.: lalu Dia bersemayam di atas Arasy.lalu bagaimana mengenai malam dan siang?

Code:

Q.S: Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.jelaskan yang dimaksud menutupkan siang kepada malam:

jika matahari tertutupi bumi, maka di belahan bumi yang lain akan menjadi siang. dan malam di sebagian lainnya.

jadi, bumi menutupi matahari = menutupkan siang kepada malam. berapa lama proses siang dan malam?.

Code:

Q.S.: mengikutinya dengan cepat.benar, satu kali rotasi bumi di katulistiwa yang begitu luas ditempuh hanya dalam 24 jam.

siapakah yang memelihara dan memerintah matahari,bulan, dan bintang bintang?

Code:

Q.S: matahari, bulan dan bintang-bintang () tunduk kepada perintah-Nya.


benar, reaksi fusi di dalam matahari harus dihitung berulang ulang,supaya tidak meledak keluar pusat orbit. tetapi ilmuwan tidak menemukan bagian dari matahari yang bisa menghitung.

adakah wakil pemimpin yang memerintah dan memelihara?.

Code:

Q.S.:Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.Jadi, ALLAH sendiri yang mengatur termasuk menghitung, dan memerintah semesta alam.

-------------------------------------------------------Q.S. fush shilat------------------------------------------------
Code:

[9] Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? () demikian itulah Tuhan semesta alam".
[10] Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan () nya dalam empat masa. () bagi orang-orang yang bertanya.
[11] Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".
[12] Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.


mari kita jelaskan ayat diatas dengan penjelasan dibawah ini:

ALLAH menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, jadi langit dan bumi diciptakan hampir berbarengan

dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:
grafik masa penciptaan langit dan bumi.langit:|**************************************
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|----1-------2--------3---------4--------5--------6---------- -->Masa

lalu berapa masa bumi diciptakan?

Code:

Q.S.: Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya?demikian itulah Tuhan semesta alam.saya tidak patut mengingkari Yang menciptakan bumi ,dan menyekutukanNYA. ALLAH menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, jadi, bumi diciptakan dalam 2 masa dan hampir berbarengan dengan penciptaan langit.

dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:

grafik masa penciptaan langit dan bumi.langit:|*************************************
Bumi:|***********
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|----1-------2--------3---------4--------5--------6---------- -->Masa

lalu bagaimana lagi proses penciptaan?

Code:

Q.S.:[10] Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan () nya dalam 4 masa.bagi orang-orang yang bertanya.jadi, pelengkapan bumi diciptakan dalam 4 masa dan hampir berbarengan dengan penciptaan Bumi.

dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:

grafik masa penciptaan langit dan bumi.


...........langit:|******************************************
...........Bumi:|***********
pelengkapan:|************************
....................|
....................|
....................|
....................|
....................|
....................|----1-------2--------3---------4--------5-------- 6------------>Masa

lalu bagaimana lagi proses penciptaan?

Code:

Q.S: [11] Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap.jadi pada waktu itu diatas bumi belum ada atmosfer hanya asap. lalu apa lagi yang diciptakan ALLAH?

Code:

Q.S: lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".[12] Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam 2 masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya.jadi, asap yang berada diatas bumi tersebut diperintah oleh ALLAH untuk berkumpul menjadi beberapa lapis. sehingga langit yang tadinya hanya 1 lapis berubah menjadi 7 lapis.yaitu:

7 langit = 1 lapis ruang hampa udara + 6 lapisan atmosfer.

dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:

grafik masa penciptaan langit dan bumi....................langit:|******************************************
...................Bumi:|***********
........pelengkapan:|**************************
..........Atmosfer ...|..................***************
...........................|
...........................|
...........................|
...........................|
...........................|----1-------2--------3---------4--------5- -------6------------>Masa

Code:

Q.S :Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.sekarang kita lanjutkan topik skak mat untuk FFI.

mengenai MATAHARI TERBENAM DLM LAUT BERLUMPUR HITAM !

ayat ayat lengkapnya seperti dibawah ini:
Code:

[83] Mereka akan bertanya kepadamu () tentang Zulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya".

[84] Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di () bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan () segala sesuatu,

[85] maka dia pun menempuh suatu jalan

[86] Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata: "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka".

[87] Berkata Zulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.

[88] Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya () yang mudah dari perintah-perintah kami".mari kita jelaskan ayat diatas dengan penjelasan dibawah ini:

bagaimana cerita zulkarnain/alexander?

Code:

Q.S: [83] Mereka akan bertanya kepadamu () tentang Zulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya".


apa yang telah diberikan ALLAH kepada zulkarnain?.

Code:

Q.S.:Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di () bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan () segala sesuatu.


apa saja yang dilakukan zulkarnain?

Code:

Q.S: maka dia pun menempuh suatu jalan.kemanakah zulkarnain melakukan perjalanan?

Code:

Q.S:Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari.


jadi,Zulkarnain melakukan perjalanan di benua asia ke arah barat , bagaimanakah ciri ciri lokasi tempat yang pernah dilalui Zulkarnain ?

Code:

Q.S:dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam.


jadi, zulkarnain melakukan perjalanan ke barat dan melewati pantai yang lautnya berlumpur hitam.lalu ada siapa saja di pantai tersebut?


Code:

Q.S: dan dia mendapati di situ segolongan umat.


Apa saja yang boleh diperbuat zulkarnain pada umat tersebut?

Code:

Q.S: Kami berkata: "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka".


lalu apa yang dikatakan zulkarnain?

Code:

Q.S: [87] Berkata Zulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.


jadi, zulkarnain membuat hukum di tempat tersebut.lalu apa lagi yang dikatakan zulkarnain ?

Code:

Q.S: [88] Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya () yang mudah dari perintah-perintah kami".


dan zulkarnain juga mengajarkan din di tempat tersebut.

Ayat ini menerangkan ciri ciri tempat yang pernah dilalui Zulkarnain, bukan benar benar menerangkan bahwa matahari tenggelam di laut berlumpur hitam .tetapi menerangkan Zulkarnain /Alexander pernah melakukan perjalanan ke barat dan melewati pantai yang lautnya berlumpur hitam.

saya tidak menemukan kontradiksi pada ayat ayat ini.

sanggahan mengenai: 4) Bumi tempat peristirahatan Matahari !?

ayat ayat lengkapnya seperti dibawah ini:

-------------------------------------------------------------------Q.S .yaasiin-------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Code:

[33] Dan suatu tanda () bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. [34] Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
[35] supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
[36] Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
[37] Dan suatu tanda () bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan,
38] dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
[39] Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga () kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
[40] Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
[41] Dan suatu tanda () bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,
[42] dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.[43] Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
[44] Tetapi () karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
[45] Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", ().
[46] Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
[47] Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".
[48] Dan mereka berkata: "Bilakah () janji ini () jika kamu adalah orang-orang yang benar?"
[49] Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
[50] Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak () dapat kembali kepada keluarganya.
[51] Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya () kepada Tuhan mereka.
[52] Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ()?" Inilah yang dijanjikan () Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul ().
[53] Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.
[54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.[55] Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (). [56] Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
[57] Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
[58] (): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
[59] Dan (): "Berpisahlah kamu () pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. [60]


Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", [61] dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
[62] Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
[63] Inilah Jahanam yang dahulu kamu diancam ().
[64] Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. [65] Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
[66] Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba () jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat ().
[67] Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak () sanggup kembali.


mari kita jelaskan ayat bersangkutan diatas dengan penjelasan dibawah ini:

bagaimanakah keadaan matahari?

Code:

Q.S: [36.38] dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.benar, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaxy, pusat galaxy mengelilingi supercluster, dan mungkin supercluster mengeliling objek yang lebih besar.

mungkin saja supercluster mengelilingi ARSY. bagaimana keadaan bulan.?

Code:

Q.S: [36.39] Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga () kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.


benar, ada bulan purnama ,bulan setengah dan bulan sabit, bulan sabit berbentuk tandan yang tua. mungkinkah terjadi siang hari di belahan bumi secara bersamaan?

Code:

[36.40] Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.


benar,karena bumi berbentuk bulat,maka tidak mungkin terjadi siang hari di belahan bumi secara bersamaan.

jadi,yang dimaksud kembali seperti tandan yang tua adalah: bulan sabit.

saya tidak menemukan bahwa quran mengatakan: bumi sebagai tempat peristirahatan matahari.

dan saya tidak menemukan kontradiksi pada ayat ini.

mari kita jelaskan surat fatihah tersebut:

Code:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.


apa bukti ALLAH Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? salah satu buktinya: ALLAH memberi waktu untuk berfikir dan bertobat kepada orang orang kafir dan orang orang murtad.

Code:

Segala puji bagi Allah


mengapa ALLAH harus dipuji? karena:

Code:

Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasankepada siapa saja manusia harus menyembah?hanya kepada ALLAH tentunya. do'anya seperti ini:

Code:

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, () jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan () mereka yang dimurkai dan bukan () mereka yang sesat


kafir kafir, cobalah untuk berdo'a seperti itu kepada ALLAH setiap malam. apakah anda merasakan hasilnya?. sebagai salah satu pembuktian,insya ALLAH.

ada ayat ayat yang langsung turun dari ALLAH. dan ada ayat ayat yang turun melalui malaikat jibril.

Ayat al Fatihah ini diturunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril.

mengapa tidak semua ayat saja diturunkan langsung dari ALLAH kepada nabi muhammad?.

jika semua ayat langsung diturunkan dari ALLAH, tentu saja nabi muhammad tidak akan kuat menahannya, karena manusia penuh dengan keterbatasan sedangkan kekuasaan ALLAH meliputi langit dan bumi. contoh lain yang membuktikan bahwa turunnya wahyu dari ALLAH itu berat adalah: Nabi Isa yang berkeringat darah ,setelah menerima wahyu.

------------------------------------------Al Falaq----------------------------------------------------------------- ---
Code:

[1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
[2] dari kejahatan makhluk-Nya,
[3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
[4] dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
[5] dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".
[6] dari () jin dan manusia.

surat ini diturunkan dari ALLAH melalui malaikat jibril kepada nabi muhammad, jadi yang berbicara kepada nabi muhammad pada saat ayat tersebut turun adalah malaikat jibril.
kafir kafir, cobalah baca doa tersebut tiap malam sebagai pembuktian kafir kafir tidak semuanya taklid,insya ALLAH.
------------------------------------------Al An'aam--------------------------------------------------------------
Code:
[101] Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.
[102] () demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan () selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.
[103] Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
[104] Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka Barang siapa melihat (), maka () bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (), maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku () sekali-kali bukanlah pemelihara ().
[105] Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya () dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu ()", dan supaya Kami menjelaskan Al Qur'an itu kepada orang-orang yang mengetahui.

siapaka yang harus saya sembah?
Code:

Q.S[102] () demikian itu ialah Allah Tuhan kamu;

bagaimanakah ciri ciri ALLAH yang harus saya sembah itu?
Code:

tidak ada Tuhan () selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.
[103] Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.


itu adalah bukti bukti yang nyata bagi saya.
Code:

[104] Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka Barang siapa melihat (), maka () bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (), maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku () sekali-kali bukanlah pemelihara ().


surat ini diturunkan dari ALLAH melalui malaikat jibril kepada nabi muhammad, jadi yang berbicara kepada nabi muhammad pada saat ayat tersebut turun adalah malaikat jibril. hati hati dengan tanda kurung DEPAG. rupanya ada kesalahan tafsir pada tanda kurung tersebut, dari awal ayat, yang berbicara jelas jelas adalah malaikat jibril.
jadi seharusnya:
Code:

[104] Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka Barang siapa melihat (), maka () bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (), maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku (Jibril) sekali-kali bukanlah pemelihara ().


dan untuk apa ALLAH selalu mengulang ulang ayatnya dalam quran atau ayat kembar?
Code:

[105] Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya () dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu ()", dan supaya Kami menjelaskan Al Qur'an itu kepada orang-orang yang mengetahui

0 comments: