Menjawab Tuduhan Soal Allah Pembalas Tipu Daya


Fei Fei Fery dan tiUR, pendebat kristen berkata ALLah Taala yang diyakini orang Islam adalah Tuhan penipu. Mereka berkata demikian berdasarkan bacaan harfiah ayat al-Quran surah ali-Imran 3: 54,
 

Ada sebuah ayat dalam Quran yang berkata:
[3.54] Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Auwloh membalas tipu daya mereka itu. Dan
Auwloh sebaik-baik pembalas tipu daya.


وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Penulis memberikan beberapa info bahawa jika mahu manafsir al-Quran, wajiblah mempunyai ilmu yang dinamakan Ulum Quran. Saya tegaskan kepada anda bahawa sebahagian besar ayat al-Quran adalah saling berturutan dan saling menjelaskan. Ia terutama ayat-ayat yang menceritakan sejarah dan pengajaran. Maka jika menafsir al-Quran kepada Muslim yang kurang ilmu Ulum Quran, mereka akan menjadi mangsa salah pendustaan.

MENJAWAB KRITIK ARTHUR JEFFERY TERHADAP AL-QUR'AN

Oleh :Adnin Armas

Arthur Jeffery (m. 1959) adalah seorang orientalis terkemuka dalam studi sejarah al-Qur’an. Ia menghabisi hampir keseluruhan hidupnya untuk mengkaji al-Qur’an. Ia mengedit beberapa karya para ulama kita seperti Kitab al-Masahif, karya al-Sijistani, anak Abu Daud, seorang Muhaddits terkenal dan juga Muqaddimah Kitab al-Mabani dan Muqaddimah ibn Atiyyah. Selain itu, Ia menulis beberapa buku lagi dan tentunya artikel yang berkaitan dengan al-Qur’an.

Menjawab Tuduhan ,PENCIPTAAN ALAM SEMESTA MENURUT AL-QUR'AN, 6 ATAU 8 MASA?

Penciptaan Alam Semesta Menurut Al-Qur'an

Ayat yang dimaksud adalah surah Fushshilat dan surah Yunus tentang waktu penciptaan alam semesta. Dalam surah Fushshilat:

Ayat   9: bumi diciptakan dalam 2 masa.
Ayat 10: penciptaan gunung dalam 4 masa.
Ayat 12: langit diciptakan dalam 2 masa. Lalu orang menyimpulkan, penciptaan alam semesta adalah dalam (2+4+2) = 8 masa.

Dengan demikian, surah ini bertentangan dengan surah Yunus ayat 3 yang menyatakan alam semesta diciptakan dalam 6 masa.

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala urusan…,”  (QS Yunus[10]: 3).